Tiếp tục mở rộng mô hình nhà ở xã hội

Tiếp tục mở rộng mô hình nhà ở xã hội

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Dự án có diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết khoảng 60.355m2 đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.600 người.

Theo đó, khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực bao gồm các chức năng sử dụng đất như: Đất đơn vị ở có tổng diện tích khoảng 40.925,7m2; đất giao thông thành phố và khu vực có tổng diện tích khoảng 19.329,6m2.

tt

Quy hoạch dự án Nhà ở xã hội Thượng Thanh

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, diện tích sàn xây dựng công trình sẽ được xác định chính xác. Diện tích các căn nhà ở xã hội thực hiện phù hợp theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch khu nhà ở xã hội cao 22 tầng kèm theo một số công trình kết hợp với sân vườn, tiểu cảnh,… tạo lập tổng thể công trình hài hòa, nhằm tạo sức hấp dẫn của toàn khu nhà ở xã hội.

Ngoài ra, các công trình phải đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. Việc thiết kế công trình phải đảm bảo sử dụng thuận tiện cho đối tượng là người tàn tật theo quy định.

UBND TP. Hà Nội cho biết, quy hoạch này nhằm xây dựng khu nhà ở hiện đại và đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng cho dự án nhà ở xã hội và phục vụ cộng đồng dân cư khu vực. Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đa số người dân có mức thu nhập thấp và trung bình đang sinh sống tại khu vực và phụ cận.