Thông tin mới nhất về gói vay mua NOXH 15 nghìn tỷ

Thông tin mới nhất về gói vay mua NOXH 15 nghìn tỷ

Ngày 1/6/2016,gói 30 nghìn tỉ chính thức dừng nhưng nhu cầu nhà ở của người dân Hà Nội còn rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu đó, Ngân hàng chính sách đã chuẩn bị nhân lực thực hiện chương trình Gói vay ưu đãi mới cho các dự án nhà ở xã hội ngay sau khi được cấp vốn.

1. Lãi suất

Ngày 06/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội(NHCSXH) theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó, lãi suất của gói vay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vay ưu đãi vay mua nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp…

Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức cũng thuộc diện được vay nguồn vốn này.

3. Thời gian áp dụng

Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016 và được áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016. Như vậy, người lao động có thu nhập thấp sẽ có thêm sự lựa chọn vay vốn tại NHCSXH với mức lãi suất thấp hơn gói vay 30 nghìn tỷ đồng ở các NHTM là 0,2%/năm.

phoi-canh-tong-the-du-an-chung-cu-bright-city

Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; trường hợp khách hàng vay muốn vay với thời hạn ngắn hơn có thể thỏa thuận với ngân hàng.

4. Ngân hàng giải ngân

Ngày 8/6, Ngân hàng chính sách xã hội cho biết, hiện nay ngân hàng đã chuẩn bị về nhân lực và xây dựng các quy trình nội bộ sẵn sàng thực hiện chương trình Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ngay sau khi được Nhà Nước bố trí nguồn vốn.

5. Một số quy định khác

– Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm và chỉ được bán lại, cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mọi thông tin chi tiết sàn bất động sản sẽ cập nhật liên tục trên website : Sanaulac.vn

Dự án nhà ở xã hội đang nóng được áp dụng gói vay này: Dự án nhà ở xã hội Bright City