Thủ tục mua căn hộ tại Chung cư Bright City

Quy trình và các mẫu đơn mua nhà ở xã hội AZ Thăng Long.

Nhà ở xã hội nói chung có thủ tục hồ sơ đăng ký xet duyệt rất cồng kềnh và phức tạp, Nhà ở xã hội AZ Thăng Long cũng không phải là ngoại lệ, biết được những khó khăn về việc tạo hồ sơ của khách hàng mà chủ đầu tư công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long đã tạo ra các mẫu đơn sẵn cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng kê khai để hồ sơ được tạo và xét duyệt nhanh nhất có có thể.

Về phía khách hàng mua  căn hộ tại chung cư bright city cũng sẽ rất hài lòng và thoải mải khi hộ sơ được cung cấp đầy đủ và theo fom mẫu có sẵn.

hop-dong-tu-van-mua-can-ho-1

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-03

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-04

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-05

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-06

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-07

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-08

bxd_20-2016-tt-bxd_30062016-signed-09