Ngày 08/09 ra mắt trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội

Ngày 08/09 ra mắt trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội ngày 8/10 đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất hiện hữu theo đúng yêu cầu của Luật Đất đai năm 2013.

 Chức năng của trung tâm là tạo lập, quản lý, phát triển, khai thác quỹ đất; triển khai việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất; đồng thời với hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và những dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…

Trong lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp trình lên Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh, giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội những người làm việc theo biên chế tại các Trung tâm Phát triển quỹ đất trước đây theo đúng số lượng biên chế đã được thành phố giao trong năm nay.

Đối với số lao động hợp đồng làm việc tại các Trung tâm Phát triển quỹ đất do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoặc Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố ký hợp đồng (kể cả các trường hợp do Trung tâm Phát triển quỹ đất ký theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoặc của Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố), trước mắt được tiếp nhận về Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (bao gồm cả các chi nhánh) tiếp tục làm việc theo thời hạn còn lại của hợp đồng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội phải tập trung vào công tác tổ chức cán bộ để có đội ngũ hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP và ngành tài nguyên môi trường (hiện Trung tâm có 604 người, trong đó có 589 biên chế viên chức và 15 biên chế).

tt-phat-trien-quy-dat

Lễ ra mắt trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bàn giao nguyên trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc… cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tại các địa phương, tạo điều kiện để đảm bảo hoạt động ổn định bình thường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đến khi Chi nhánh có trụ sở làm việc mới.

Lãnh đạo thành phố lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sớm ổn định tổ chức, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, tránh để gián đoạn công việc đang triển khai tại các địa phương; lập kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng chuyên ngành và đủ về số lượng theo cơ cấu vị trí việc làm để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Đồng thời, UBND các huyện, quận, thị xã bàn giao nguyên trạng trang thiết bị làm việc, trụ sở… cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội ở các địa phương, tạo điều kiện để bảo đảm hoạt động ổn định bình thường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tới khi Chi nhánh có trụ sở làm việc mới.