Mặt bằng thiết kế chung cư B1.3 T1-T2-T3 Mường Thanh Thanh Hà

Mặt bằng thiết kế Chung cư B1.3 Mường Thanh Thanh Hà

Kính gửi tới quý khách hàng mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư T1-T2-T3 Mường Thanh Thanh Hà.

1.Thiết kế Toà T1 Chung cư B1.3 Mường Thanh Thanh Hà.

chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-1 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-2 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-3

chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-4

2.Thiết kế Toà T2 Chung cư B1.3 Mường Thanh Thanh Hà.

chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-1 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-2 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-3 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-4 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-5

3.Thiết kế Toà T3 Chung cư B1.3 Mường Thanh Thanh Hà.

chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-1 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-2 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-3 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-4 chung-cu-b13-muong-thanh-thanh-ha-5