Có nên siết chặt cho vay bất động sản

Có nên siết chặt cho vay bất động sản

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn có thể sẽ giảm từ 60% xuống còn 40%, hệ số rủi ro với những khoản khó đòi trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có khả năng lại tăng từ 150% lên thành 250%. 

Theo đó, nội dung chính của Thông tư 36 thể hiện thông điệp có khả năng ngân hàng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn những khoản cho vay kinh doanh BĐS. Bởi vì, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm qua khá “nóng” ở mảng BĐS. Song, thời hạn áp dụng vẫn chưa xác định cụ thể.

bds

Ngân hàng nhà nước sẽ siết chặt cho vay BĐS

Dự thảo này được đưa ra có thể nói là sẽ có tác động đến các chủ đầu tư BĐS lớn, các ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn kinh doanh địa ốc nếu như các quy định này được áp dụng.

Bởi vì, chúng ta đã nhận thấy các ảnh hưởng của quy định này đến lĩnh vực địa ốc khi hai quy định về tỷ lệ được áp dụng vào đầu năm vừa qua. Khi đó, ngành ngân hàng cho phép giảm hệ số rủi ro với những khoản khó đòi trong lĩnh vực này từ 250% xuống còn 150% và tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn từ 30% lên thành 60% theo thông tư số 36/2014/TT-NHNN.

Điều đó đặc biệt quan trọng giúp tín dụng chảy mạnh vào lĩnh vực BĐS, thị trường địa ốc ngày càng hồi sinh và phát triển. Minh chứng là con số giao dịch trong năm 2015 tăng đột biến. Theo thống kê của ngành xây dựng, con số giao dịch trong năm qua tăng gấp 2 lần ở cả Tp.HCM và Hà Nội (hai thị trường lớn nhất nước).

Nếu quy định trên được Ngân hàng Nhà nước áp dụng thì những khoản cho vay như cho vay đối với các chủ đầu tư BĐS và các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại nhằm mục đích sinh lợi… có khả năng sẽ bị “siết” lại.