Bảng giá HH2 B-C Linh Đàm - ÂU LẠC LAND

Bảng giá HH2 B-C Linh Đàm

Cập nhật bảng giá căn hộ của tòa HH2B và HH2C

Chung cư giá rẻ Linh Đàm

Liên hệ: Mr.Trung: 0982.240.999 – 01274.944.944

1, Căn Hộ 1 ngủ 45,84 m2 và 47,62 m2 :

– Căn số 36 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 47,62m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 105tr

– Căn số 38 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 45,84m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 105tr

– Căn số 38 tầng 12, tòa HH2B Diện tích 45,84m2 Giá gốc 15,5tr/m2 + chênh 105tr

– Căn số 16 tầng 15, tòa HH2B Diện tích 45,48m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 125tr

– Căn số 16 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 45,48m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 125tr

– Căn số 36 tầng 08, tòa HH2C Diện tích 47,62m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 125tr

– Căn số 38 tầng 24, tòa HH2C Diện tích 45,48m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 120tr

– Căn số 16 tầng 20, tòa HH2B Diện tích 45,48m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 130tr

– Căn số 36 tầng 05, tòa HH2B Diện tích 45,48m2 Giá gốc 15,5tr/m2 + chênh 90tr

[IMG]

2, Căn hộ 2 phòng ngủ 55,59m2 – 65,52m2 – 67,04m2

– Căn số 06 tầng 36, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 06 tầng 37, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 165tr

– Căn số 08 tầng 36, tòa HH2C Diện tích 65.52m2 Giá gốc 13,5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 06 tầng 38, tòa HH2C Diện tích 65.52m2 Giá gốc 13,5tr/m2 + chênh 150tr

– Căn số 08 tầng 38, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 13,5tr/m2 + chênh 150tr

– Căn số 40 tầng 24, tòa HH2B Diện tích 55,59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 215tr

– Căn số 40 tầng 39, tòa HH2B Diện tích 55,59m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 180tr

– Căn số 40 tầng 24, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 14,5tr/m2 + chênh 210tr

– Căn số 40 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 40 tầng 04, tòa HH2C Diện tích 55,59m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 40 tầng 05, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 180tr

– Căn số 40 tầng 26, tòa HH2C Diện tích 55.59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 120tr

– Căn số 04 tầng 38, tòa HH2B Diện tích 67,04m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 150tr

– Căn số 06 tầng 39, tòa HH2B Diện tích 65,52m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 140tr

– Căn số 08 tầng 38, tòa HH2B Diện tích 65,52m2 Giá gốc 13,5tr/m2 + chênh 140tr

– Căn số 40 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 40 tầng 04, tòa HH2C Diện tích 55,59m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 40 tầng 05, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 280tr

– Căn số 40 tầng 26, tòa HH2C Diện tích 55.59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 220tr

– Căn số 04 tầng 38, tòa HH2B Diện tích 67,04m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 150tr

– Căn số 06 tầng 16, tòa HH2B Diện tích 65,52m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 165tr

– Căn số 08 tầng 16, tòa HH2B Diện tích 65,52m2 Giá gốc 15,5tr/m2 + chênh 165tr

– Căn số 08 tầng 25, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 180tr

– Căn số 08 tầng 31, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 26 tầng 09, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 255tr

– Căn số 28 tầng 09, tòa HH2C Diện tích 65,52m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 255tr

– Căn số 20 tầng 29, tòa HH2B Diện tích 55,59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 290tr

– Căn số 20 tầng 35, tòa HH2B Diện tích 55,59m2 Giá gốc 13.5tr/m2 + chênh 295tr

– Căn số 14 tầng 15, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15,5tr/m2 + chênh 310tr

– Căn số 14 tầng 18, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 310tr

– Căn số 14 tầng 30, tòa HH2C Diện tích 55,59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 20 tầng 25, tòa HH2B Diện tích 55.59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 300tr

– Căn số 20 tầng 26, tòa HH2C Diện tích 55.59m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 250tr

[IMG]

2, Căn hộ 3 phòng ngủ 76,27m2

– Căn số 12 tầng 05, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 12 tầng 39, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 145tr

– Căn số 12 tầng 31, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 160tr

– Căn số 22 tầng 05, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 22 tầng 34, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 275tr

– Căn số 02 tầng 33, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 230tr

– Căn số 02 tầng 38, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 22 tầng 12, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 275tr

– Căn số 02 tầng 07, tòa HH2B Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 32 tầng 29, tòa HH2B Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 295tr

– Căn số 32 tầng 05, tòa HH2B Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 145tr

– Căn số 12 tầng 31, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 160tr

– Căn số 22 tầng 05, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 22 tầng 34, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15tr/m2 + chênh 275tr

– Căn số 02 tầng 33, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14tr/m2 + chênh 230tr

– Căn số 02 tầng 38, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 22 tầng 25, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 14.5tr/m2 + chênh 280tr

– Căn số 02 tầng 15, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 225tr

– Căn số 12 tầng 15, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 170tr

– Căn số 22 tầng 15, tòa HH2C Diện tích 76,27m2 Giá gốc 15.5tr/m2 + chênh 280tr

[IMG]

—> TRÊN ĐÂY LÀ CÁC CĂN ĐIỂN HÌNH CỦA DỰ ÁN HH2B – HH2C NẾU QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẤU CỤ THỂ VỀ TẦNG – HƯỚNG NHÀ – HƯỚNG BAN CÔNG – DIỆN TÍCH CĂN HỘ XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHUYÊN VIÊN KINH DOANH MR.TRUNG

—-> “Bảng giá có thể thay đổi từng ngày từng giờ (hầu hết chỉ có tăng, không có giảm). Vậy nên đừng chần chừ hãy nhanh tay liên hệ Mr.Trung: 0982.240.999 – 01274.944.944 để có giá tốt nhất thị trường thời điểm hiện tại”.

[IMG]

“Hỗ trợ miễn phí thủ tục pháp lý vay gói 30.000 tỷ với mọi căn hộ”

Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các dự án chung cư giá rẻ HH1- HH3- HH4 – VP6 – VP7. Linh Đàm. Nếu bạn muốn sở hữu nhà ở Hà Nội với mức giá tốt nhất hãy đừng ngại ngần nhấc điện thoại lên.

—-> Đại diện chủ đầu tư <—-

Chuyên viên tư vấn

Mr.Trung 0982.240.999 – 01274.944.944

Bảng giá HH2 B-C Linh Đàm
Bảng giá HH2 B-C Linh Đàm

Thông tin cơ bản

 • Giá13tr Triệu/tháng
 • Diện tích65 m²
 • Địa chỉLinh Đàm Hoàng Mai Hà Nội
 • Loại BĐS
 • Quy hoạch KT
 • Hướng
 • Số tầng
 • Phòng ốc
 • Giấy tờ pháp lý
 • Đường trước nhà
 • Ngày đăng tin23/07/2015

Thông tin liên hệ

Trung Nguyễn 0982.240.999

Bản đồ